20.09.2017 Çarşamba 13:20 AM Posted by MT

Eminceylan.com'a hoş geldiniz.

Değerli Hastalarım, Hasta Aileleri ve Okurlarım,

Bu siteden genel olarak psikiyatrideki çeşitli hastalık ve bozukluklarla ilgili sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

Site iki alt bölüme ayrılmış durumda, birinci bölüm, konuları daha derinliğine işlerken, ikinci bölüm daha anlaşılır ve özet şekilde bilgilendirme yapmaktadır.

Psikiyatride bugünkü eğilim hastaların kendi hastalık ataklarını kendilerinin tanımasını(self diagnostic of coming relapse) ve bu yolla hekimle işbirliğine kolay girmelerini sağlamaktır.

Bu amaçla hastalarımızın kendi hastalıklarıyla ilgili olarak detaylı bilgi sahibi olmalarını önemli görüyoruz.

Öte yandan diğer bir konu, hastalarımızın dernekler çatısı altında örgütlenmesi ve kendi hastalıklarının sosyal idaresini bu çatı altında yürütmeye çabalamaları ve sosyal hayattan kopmamalarıdır. Erken dönemde hastalığı tanımanın ve farmakoterapiye ve psikoterapiye başlamanın yararı sayılamayacak kadar çoktur.

Bütün bu nedenlerle hasta ve ailelerin bilgilendirilmesi özel bir önem arzetmektedir.

Bu site anılan amaçlara hizmet ederse amacına ulaşmış olacaktır.

Prof. Dr. M. Emin Ceylan

Psikiyatrist, Farmakolog